foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie

      „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie miał, aby poprzez wszystko, co ma, co posiada umiał bardziej być człowiekiem, to znaczy, ażeby bardziej być, nie tylko z drugimi, ale i dla drugich."

       Te słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II doskonale oddają misję naszej szkoły. Od momentu, gdy w 2000 roku nauczyciele i uczniowie wybrali na swojego patrona tę niezwykłą postać - Papieża, Polaka, wielkiego patriotę - postawili przed sobą trudne zadanie. To imię bardzo zobowiązuje, jest dla szkoły dużym zaszczytem, jednocześnie wielkim wyzwaniem - aby nie splamić dobrego imienia placówki posiadającej za patrona tak ważną postać.
       Niezapomnianym przeżyciem, jeszcze dziś wspominanym z wielkim wzruszeniem, był wyjazd nauczycieli, uczniów i ich rodziców w maju 2001 roku do Rzymu na spotkanie z Janem Pawłem II.
       Pamięć o patronie naszej szkoły kultywowana jest poprzez uroczyste apele, konkursy np. Puchar Patrona Szkoły, sport i zabawy, przez co uczniowie poszerzają swoją wiedzę o życiu i nauczaniu Papieża.

 
 
 
 
Jan Paweł II z naszymi uczniami: Pauliną Eizenchart i Michałem Bencem.

 
 
 
KALENDARIUM ŻYCIA JANA PAWŁA II

 

 • 18 maja 1920 - w Wadowicach urodził się Karolek Wojtyła
 • 20 czerwca 1920 - został ochrzczony w wadowickim kościele
 • wrzesień 1926 - zostaje uczniem i rozpoczyna naukę w szkole podstawowej
 • 13 kwietnia 1929 - umiera mama Karola
 • 25 maja 1929 - przystępuje do Pierwszej Komunii Świętej
 • wrzesień 1930 - zostaje gimnazjalistą i rozpoczyna naukę w gimnazjum
 • 5 grudnia 1932 - umiera brat Karola - Edmund
 • 3 maja 1938 - przystępuje do Sakramentu Bierzmowania
 • maj 1938 - zdaje maturę
 • sierpień 1938 - przeprowadza się wraz z ojcem do Krakowa
 • październik 1938 - rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • wrzesień 1940 - rozpoczyna pracę w kamieniołomach i fabryce chemicznej " Solvay"
 • 18 lutego 1941 - umiera ojciec Karola
 • sierpień 1941 - zostaje aktorem Teatru Rapsodycznego
 • październik 1942 - rozpoczyna tajne studia teologiczne
 • 1 listopada 1945 - zostaje asystentem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1 listopada 1946 - przyjmuje święcenia kapłańskie
 • 15 listopada 1946 - wyjeżdża na studia doktoranckie do Rzymu
 • 14 czerwca 1948 - zdaje egzaminy doktorskie
 • 28 lipca 1948 - zostaje wikarym w Niegowici
 • grudzień 1948 - otrzymuje potwierdzenie tytułu doktora teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • marzec 1949 - rozpoczyna pracę w parafii św. Floriana w Krakowie
 • 1 września 1951 - otrzymuje urlop naukowy na przygotowanie habilitacji
 • grudzień 1953 - broni pracy habilitacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • październik 1954 - rozpoczyna wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i seminariach duchownych
 • 28 września 1958 - przyjmuje sakrę biskupią
 • 11 października 1962 - po raz pierwszy wyjeżdża na obrady Soboru Watykańskiego II
 • 7 października 1963 - po raz drugi uczestniczy w obradach Soboru Watykańskiego II
 • 5-15 grudnia 1963 - odbywa pielgrzymkę do Ziemi Świętej
 • 13 stycznia 1964 - zostaje arcybiskupem metropolitą krakowskim
 • 14 września 1964 - po raz trzeci uczestniczy w obradach Soboru Watykańskiego II
 • 28 czerwca 1967 - zostaje kardynałem
 • luty 1973 - bierze udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Australii
 • 16 października 1978 – wybór Karola Wojtyły na papieża, przyjęcie imienia Jan Paweł II
 • 2-10 czerwca 1979 – pierwsza pielgrzymka do Polski (Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim-Brzezinka, Nowy Targ). W Warszawie Jan Paweł II wygłasza słynne kazanie „Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi"
 • 13 maja 1981 – Mehmet Ali Agca strzela do papieża na Placu św. Piotra w Rzymie
 • 16 - 23 czerwca 1983 - druga pielgrzymka do Polski (Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa, Poznań, Katowice, Wrocław, Góra Świętej Anny, Kraków)
 • 8 - 14 czerwca 1987 - trzecia pielgrzymka do Polski (Warszawa, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź)
 • 1 - 9 czerwca 1991 - czwarta pielgrzymka do Polski (Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa)
  14 - 16 sierpnia 1991 - druga część pielgrzymki (Kraków, Wadowice, Częstochowa), Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie22 maja 1995 - krótka wizyta papieża w Skoczowie, Bielsku-Białej i w Żywcu (zorganizowana przy okazji wizyty w Czechach, pielgrzymka miała charakter nieoficjalny)
 • 31 maja - 10 czerwca 1997 - pielgrzymka do Polski (Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Dukla, Krosno)
 • 5 - 17 czerwca 1999 - kolejna wizyta Jana Pawła II w naszym kraju (odwiedza m.in. Gdańsk, Pelplin, Licheń, Warszawę, Bydgoszcz, Toruń)
 • 16 - 19 sierpnia 2002 - pielgrzymka do Polski (Kalwaria Zebrzydowska, Kraków)
 • 2 kwietnia 2005 roku – papież Jan Paweł II umiera w Watykanie
 • 1 maja 2011 roku - beatyfikacja Jana Pawła II
 • 27 kwietnia 2014 roku - kanonizacja Błogosławionego Jana Pawła II

Zegar

Copyright © 2022 Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie Rights Reserved.