Programy autorskie realizowane w naszej szkole w roku

szkolnym 2017/2018

 

Zajęcia Logorytmiczne "Mówię, piszę, potrafię."

autor: mgr Anna Krakowska

„Arteterapia sposobem rozwoju ekspresji twórczej uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym".

autor: mgr Joanna Bielska

„Zdobnictwo".

autor: mgr Karolina Śliwińska

„Piorę, sprzątam, prasuję".

autor: mgr Anna Wojtuszko

 

„Stolarstwo".

autor: mgr Radosław Rudecki

 

„Zajęcia pozalekcyjne z piłki nożnej dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II".

autor: mgr Sebastian Szczerek

„Filcowanie z elmentami szycia ".

autor: mgr Iwona Ochenkowska

 

 "Mały Edytor"

autor: mgr Renata Berg

 

"Zespół Perfekcyjnych Gospodyń"

autor: mgr Natalia Kopczyńska - Wiśniewska

 

Zajęcia Kosmetyczne dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

autor: mgr Anna Szczerek

 

"Biblioterapia".

autor: mgr Magda Juszkiewicz

 

"Weronika Sherborne".

autor: mgr Anna Dudzik

 

"Chcę z Tobą porozmawiać".

autor: mgr Izabela Krajewska

 

"Wiele hałasu o nic. Rytm mam w sobie."

autor: mgr Natalia Kopczyńska - Wiśniewska

 

"Sprawne ręce, chłonna głowa, do szycia jestem gotowa".

autor: mgr Anna Dudzik

 

"Węwnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego".

autor: mgr Anna Dudzik