4 marca 2019 roku delegacja uczniów pod opieką pani Anny Szczerek i Katarzyny Jackiewicz złożyła kwiaty pod Pomnikiem Orła Białego. W 2009 roku Rada Miejska Białogardu ustanowiła dzień 4 marca jako Dniem Osadnika. Upamiętnia on początki osadnictwa polskiego po zakończeniu II Wojny Światowej. Dla uczniów naszej szkoły udział w tych uroczystościach stanowi ważny element dla kształtowania właściwej postawy patriotycznej i tożsamości narodowej.