Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Kino-Szkoła. 18 lutego 2019 roku na seans pt. " Miłość pisana Braillem" zostały zaproszone klasy: 4,5,6,7,8 i ZET KŚ. Przed seansem uczniowie brali udział w rozmowie: Jak rozmawiać i wyrażać swoje emocje i uczucia bez gniewu i wrogości. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w dyskusję na temat komunikacji i z zaciekawieniem obejrzeli film. Czekamy na następne spotkanie w ramach „Kino – Szkoła”.