Idą Święta.. Z tej okazji dwie wspaniałe inicjatywy w naszej szkole. Akcja - "Idą święta, nie o smsie, lecz o kartce pamiętaj" organizowana przez Fundację " Dbam o Mój Zasięg". Nasi uczniowie własnoręcznie zrobili kartki świąteczne i podarowali je osobom chorym i samotnym. Akcja ma na celu przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci, wzmacnianie więzi rodzinnych, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży i kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Koordynatorem akcji jest pani Iwona Kamińska. Druga akcja "I my możemy zostać Świętym Mikołajem!". W ramach współpracy z instytucjami - Caritas Parafii NSPJ oraz Holistic Dent- gabinet stomatologiczny Hanna Suckiel- Góra zgromadzono potrzebne produkty i rozdano potrzebującym. Koordynatorkami akcji są Panie: Iwona Kamińska, Anna Dudzik, Natalia Kopczyńska - Wiśniewska, Katarzyna Jackiewicz, Karolina Śliwińska, Anna Szczerek.