20 listopada  2018 roku w naszej szkole obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Pod hasłem: " Mam prawo i nie zawaham się go użyć" klasa 4-5-6 wraz z pedagogiem przeczytała cykl opowiadań z książki o prawach dziecka i do omawianego prawa został wykonany rysunek. Uczniowie zespołu edukacyjno-terapeutycznego AS również omówili prawa dziecka z panią Anią Szczerek i wykonali do nich rysunki.
Wszystkie prace można podziwiać na szkolnym korytarzu. Gazetkę i literki wykonała klasa 4-5-6.