W czwartek14.02.2013 i 14.03.2013 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone multimedialne lekcje na temat Cyfryzacji Naziemnej Telewizji. 

Zajęcia opierały się o materiały MAC przygotowane w porozumieniu z KIGEiT. Dodatkową atrakcją była prezentacja, przygotowana przez prowadzącą, ukazująca historię telewizji w naszym kraju.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy: 5 szkoły podstawowej, I, II, III gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Uczniowie poznali ogólne zasady działania naziemnej telewizji cyfrowej i dowiedzieli się jakie urządzenia są niezbędne do jej odbioru. Zaznajomili się z harmonogramem przejścia z odbioru naziemnej telewizji analogowej na NTC oraz ofertą programową.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę internetową www.cyfryzacja.gov.pl