7 marca 2013 roku- wyjazd na basen Milenium w Kołobrzegu