12 marca 2019 roku w szkole odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów starszych klas. Prowadzone były przez p. policjantkę Kingę Plucińską- Gudełajską oraz policjanta dzielnicowego p. Mirosława Rosiaka. Tematem zajęć była agresja i przemoc z głównym zwróceniem uwagi na agresję słowną.
Druga część warsztatów miała charakter zawodoznawczy. Uczniowie dowiedzieli się jak zostać policjantem i na czym polega praca policji.
Warsztaty zorganizowała p. Ania Dudzik pedagog szkolny.