Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022

Klasa 1

 

przedmiot

Podręcznik, ćwiczenia

1

Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik- „ Gra w kolory ” M. Mazur, B. Sokołowska, K. Zagórska wyd. MAC / JUKA

Gra w kolory ćwiczenia cz.1-5

Karty pracy- Harmonia

 

2

Język niemiecki

Hallo Anna 1 wyd. LektorKlett, autor: Giorgio Motta

3

Religia

Podręcznik Kl. I SP: Poznaję Boży świat, wyd. JEDNOŚĆ

 

Klasa 2

 

przedmiot

Podręcznik, ćwiczenia

1

Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik- „ Gra w kolory ” M. Mazur, B. Sokołowska, K. Zagórska wyd. MAC / JUKA

Karty pracy dla 1 etapu nauczania („Nadeszła jesień,” Nadeszła zima”, „Nadeszła wiosna”, „Nadeszło lato”) wyd. Harmonia

 

2

Język niemiecki

Hallo Anna 2 wyd. LektorKlett, autor: Giorgio Motta

3

Religia

Idziemy do Jezusa, wyd. JEDNOŚĆ

Klasa 3

 

przedmiot

Podręcznik, ćwiczenia

1

Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik- „ Gra w kolory ” M. Mazur, B. Sokołowska, K. Zagórska wyd. MAC / JUKA

Karty pracy dla 1 etapu nauczania („Nadeszła jesień,” Nadeszła zima”, „Nadeszła wiosna”, „Nadeszło lato”) wyd. Harmonia

 

2

Język niemiecki

Hallo Anna 3 wyd. LektorKlett, autor: Giorgio Motta

3

Religia

Jezus jest z nami, wyd. JEDNOŚĆ

zeszyt ćwiczeń: Jezus jest z nami

Klasa 4

#

przedmiot

Podręcznik

1.

religia

Miejsca pełne BOGActw, wyd. JEDNOŚĆ nr AZ-21-02/12-KI-1/12

zeszyt ćwiczeń: Miejsca pełne BOGActw

2.

język polski

Jutro pójdę w świat, WSiP, H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

3.

język niemiecki

Wir smart 1 wyd. LektorKlett, Giorgio Motta

4.

muzyka

Lekcja muzyki kl.4; Nowa Era; Monika Gromek, Grażyna Kilbach

5.

plastyka

4 Plastyka B. Neubart, S. Stopczyk 779/1/2017

6.

historia

Wczoraj i dziś; Nowa Era; Wojciechowski, Olszewska,Surdyk, Fertsch

7.

przyroda

Przyroda. Klasa 4. Podręcznik. Szkoła podstawowa; Andrzej Melson, Ewa Kłos, Ewa Laskowska, Wawrzyniec Kofta, Ewa Gromek

8.

matematyka

Matematyka z plusem 4; M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

M. Karpiński, P. Zarzycki

zeszyt ćwiczeń podstawowych

9.

informatyka

Grażyna Koba Informatyka Teraz/Bajty dla szkół podstawowych kl IV

10.

11

Technika

Technika 4 Jak to działa; Nowa Era; Łabecka, Łabecki

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Klasa 5

 

przedmiot

podręcznik

1

Muzyka

Lekcje muzyki 5”, M. Gromek, Nowa Era

2

Matematyka

Matematyka z plusem 5” M. Dobrowolska, M. Jacewicz, GWO

Zeszyt ćwiczeń podstawowych, matematyka

3

Biologia

Puls życia 5” M. Sęktas, J. Stawarz Nowa Era

4

Informatyka

Teraz bajty 5” G. Kolba, Nowa Era

5

Język polski

Jutro pójdę w świat 5” H. Dobrowolska, W. Dobrowolska WSiP- podręcznik

Jutro pójdę w świa5t” H. Dobrowolska, W. Dobrowolska WSiP- zeszyt ćwiczeń

6

Język niemiecki

Wir 2 smart” Lektor Klett

7

Geografia

Planeta Nowa 5”F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz, Nowa Era

8

Historia

Wczoraj i dziś 5”,Olszewska, Wojciechowski, Nowa Era- podręcznik

9

Technika

Jak to działa? 5”, Łabęcka, Łabęcki, Nowa Era, podręcznik;

10

Plastyka

Plastyka 5” S. K.Stopczyk, B. Neubart WSiP- ćwiczenia plastyczne

11

12

Religia

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy, wyd. JEDNOŚĆ

zeszyt ćwiczeń: Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Klasa 6

 

Przedmiot

Podręcznik, ćwiczenia

1

Geografia

Planeta Nowa 6”F.  Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz, Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń „ Planeta Nowa”

2

Muzyka

Lekcje muzyki 6”, M. Gromek, Nowa Era

3

Matematyka

Matematyka z plusem 6” M. Dobrowolska, M. Jacewicz, GWO

zeszyt ćwiczeń podstawowych

4

Biologia

Puls życia 6” M. Sęktas, J. Stawarz Nowa Era

5

Informatyka

Teraz bajty 6” G. Kolba, Nowa Era

6

Język polski

Między nami” GWO

zeszyt ćwiczeń cz.1i2

7

Język niemiecki

Wir 3 smart” Lektor Klett

8

Plastyka,

Plastyka 6” S. K.Stopczyk, B. Neubart WSiP- ćwiczenia plastyczne

9

10

11

Religia

Historia

Tajemnice BOGAtego życia, wyd. JEDNOŚĆ

Zeszyt ćwiczeń- Tajemnice BOGAtego życia, wyd. JEDNOŚĆ

Wczoraj i dziś 6, Nowa Era

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Klasa 7

 

Przedmiot

Podręcznik, ćwiczenia

1

Geografia

Planeta Nowa 7”F.  Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz, Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń „ Planeta Nowa”

2

Muzyka

Lekcje muzyki 7”, M. Gromek, Nowa Era

3

Matematyka

Matematyka z plusem 7” M. Dobrowolska, M. Jacewicz, GWO

zeszyt ćwiczeń podstawowych

4

Biologia

Puls życia 7” M. Sęktas, J. Stawarz Nowa Era

5

Informatyka

Teraz bajty 7” G. Kolba, Nowa Era

6

Język polski

Bliżej słowa”Ewa Horwath, Grażyna Kiełb

 

7

Język niemiecki

Wir smart 4” Lektor Klett

8

Plastyka,

Plastyka 7” S. K.Stopczyk, B. Neubart WSiP- ćwiczenia plastyczne

9

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, wyd. JEDNOŚĆ 

10

Historia

Wczoraj i dziś, Nowa Era

11

Chemia

Chemia, podręcznik Nowa Era J. Kulawik

Chemia zeszyt ćwiczeń, Nowa Era

12

13

Fizyka

Spotkania z fizyką, Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Klasa VII- uzupełnienie

 

Przedmiot

Podręcznik, ćwiczenia

1

Język angielski

 

Klasa 8

 

Przedmiot

Podręcznik, ćwiczenia

1

Geografia

Planeta Nowa 8 ”F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz, Nowa Era

3

Matematyka

Matematyka z plusem” GWO

zeszyt ćwiczeń podstawowych

4

Biologia

Puls życia 8” M. Sęktas, J. Stawarz Nowa Era

5

Informatyka

Teraz bajty 8” G. Kolba, Nowa Era

6

Język polski

Świat w słowach i w obrazach” W.Bobiński WSiP

Gramatyka i stylistyka- zeszyt ćwiczeń, Z. Czarnecka- Rodzik

7

Język niemiecki

Wir  smart 5” , Lektor Klett

8

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro” A. Janicki, I. Janicki, Nowa Era

9

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, wyd. JEDNOŚĆ

10

Historia

Wczoraj i dziś 8, Olszewska, Wojciechowski, Nowa Era- podręcznik

11

Chemia

Chemia 8 ” Nowa Era- podręcznik

Ćwiczenia „ Chemia”

12

13

Fizyka

Ćwiczenia uzupełniające/dodatkowe

Spotkania z fizyką” M. Braun, W. Śliwa, Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Zespoły edukacyjno- terapeutyczne

Karty pracy- WSiP, Harmonia

Szkoła Branżowa

Klasa I- pracownik pomocniczy gastronomii

 

Przedmiot

Podręcznik

1

Matematyka

To  się liczy!” Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia, klasa pierwsza. K. Wej, W. Babiński,  Nowa Era

2

J. .angielski

FOCUS1, Pearson

3

Technologia gastronomiczna

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów cz. 1 i 2” A. Kusiołek

4

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 

 

Sporządzanie potraw i napojów TG.07 cz.1i 2” M. Zienkiewicz, WSiP

5

j. polski

To się czyta”Nowa Era

6

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

7

8

9.

Religia

Historia

Biologia

Jestem chrześcijaninem. Wierzę, wyd. JEDNOŚĆ

Dziś historia 1 SOP Oświatowiec Toruń

Biologia na czasie, A.Helmin, J.Holeczek

Klasa II- pracownik obsługi hotelowej

 

Przedmiot

Podręcznik

1

Matematyka

Matematyka cz.2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa” B. Kilijańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk , OPERON

2

J. .angielski

FOCUS 1,Pearson

3

J. niemiecki

-

4

j. polski

Zrozumieć świat” E. Nowosielska, W. Szydłowska, Nowa Era

5

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

6

Religia

Moje miejsce w Kościele” ks. J. Szpett, Św. Wojciech

Klasa 2-pracownik pomocniczy gastronomii

 

Przedmiot

Podręcznik

1

Matematyka

To się liczy!”Nowa Era

2

J. .angielski

FOCUS 2, Pearson

3

Przedmioty zawodowe

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem cz.1 i 2 WSiP

Obsługa konsumenta WSiP

wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii WSiP

4

j. polski

To się czyta 2” A. Klimowicz, J. Ginter Nowa Era

5

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

6

7

Religia

Historia

Moje miejsce w Kościele” ks. J. Szpett, Św. Wojciech

Dziś historia 2SOP Oświatowiec

Klasa 3-kucharz

 

Przedmiot

Podręcznik

1

Matematyka

Matematyka cz.2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa” B. Kilijańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk , OPERON

2

J. niemiecki

Genau plus 3” E. Machowiak, A. Lipczak, .M. Weis „ Lektor Klett

3

j. polski

WOS

Zrozumieć świat” E. Nowosielska, W. Szydłowska, Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie SOP Oświatowiec Toruń

4

Religia

Moje miejsce w Kościele” ks. J. Szpett, Św. Wojciech

Szkoła Przysposabiająca do Pracy- Karty Pracy Harmonia, WsiP